Sea Side Safari

Natursafari med traktorbus

Hugorme, rådyr og vild natur

Tag med på natursafari og oplev den særlige natur og det rige dyreliv ved Vedersø Klit og Husby Klitplantage. Der er ture for enhver smag — kom på svampetur eller fugletur i skoven — hør om klitlandskabet og dyrelivet fra en naturvejleder, eller oplev når de prægtige krondyr kommer i brunst. Traktorbussen kører forskellige ruter afhængig af årstiden.

Natursafari mit Traktorbus

 Kreuzotter, Rehe und wilde Natur

Komm mit auf Natursafari und erlebe die besondere Natur und die reiche Tierwelt in Vedersø Klit und der Husby Klitplantage. Es gibt Touren für jeden Geschmack — komm zum Pilze sammeln oder zur Vogelbeobachtung im Wald — erfahre mehr über die Dünenlandschaft und die Tierwelt von einem Naturführer oder erlebe die prächtigen Rothirsche in der Brunft. Der Traktorbus fährt verschiedene Routen je nach Jahreszeit.

Nature safari by tractor bus

Adders, roe deer, and wild nature

Join us on a Nature safari and experience the special nature and diverse animal life by Vedersø Klit and Husby Klitplantage. We have trips to suit any preferences – a mushroom search or a bird watching trip in the woods – hear about the sand dunes, landscape, and animal life from a nature guide – or experience when the beautiful red deer come into mating season. The tractor bus takes different routes depending on the time of year.

naturbus.dk

Tilbage